Historia de una manzana roja / Who’s got the apple? – Jan Lööf

Historia de una manzana roja / Who’s got the apple? – Jan Lööf

image

L’aventura de la poma vermella comença quan un senyor molt ben vestit entra a una fruiteria per comprar una poma però en comptes d’una delicionsa poma, el senyor fuiter li dóna una poma de plàtic. El senyor fruiter creu que pot enganyar el senyor ben vestit però per casualitats de la vida el senyor elegant acabarà menjant una de les pomes més delcioses del fruiter.

La veritat és que mai havia llegit un llibre infantil sobre el karma! És una història senzilla, fácil d’entendre i divertida sobre totes aquelles coses que a vegades ens passen sense saber com ni per què.

M’agrada per…

M’agrada tota la història en general, totes les persones (o animals) que intervenen de forma aleatòria en aquesta història i que fan que la poma arribi a les mans del senyor ben vestit. També m’agrada l’aspecte vintage d’aquest llibre que va ser publicat al 1974!


The adventure of the red apple starts when a very fancy gentleman goes to the fruit store to buy an apple but instead of a  delicious apple, the fruit man gives him a plastic apple. The fruit man thinks he can fool the fancy man but one thing leads to another and a delicious apple ends up in hands of the fancy man.

Truth is I never read a picture book about karma before! This is a simple, easy to understand and funny story about all this things in life that sometimes happen to us without knowing how or why.

It’s a plus…

I like the story in general, all the people (or animals) that in some way take the apple closer to the hands of the fancy gentleman. I also like the vintage style of the book (it was published in 1974!).