L’Ant és meu / This Moose belongs to me – Oliver Jeffers

L’Ant és meu / This Moose belongs to me – Oliver Jeffers

image

Per què tenir un gat o un gos com a mascota quan pots tenir un ant? Probablement això és el que va pensar Wilfred i com que ell mai havia tingut un ant, així que va decidir tenir-ne un. En Wilfred volia que l’ant fes tot el que ell li deia però poques vegades seguia les normes (els ants són animals salvatges, és a dir, viuen en llibertat i fan el que volen quan volen). Quina sorpresa se’n va endur Wilfred quan va veure que l’ant no només era seu…

A part de ser un llibre divertit per llegir, aquest llibre també te un missatge. Ens ensenya que no es pot tenir i controlar tot, especialment quan parlem d’animals. Certs animals haurien de viure sempre en lliberat, en estat salvatge.

M’agrada per…

TOT! Estèticament és molt bonic. Les il·lustracions són magnífiques, la incorporació de pintures realistes de paisatges és un èxit. La història és graciosa i original. Aquest llibre és increible, tothom l’hauria de llegir!


Why having a cat or a dog as a pet when you can have a moose? Well, probably that’s what Wilfred thought and since he’s never had a moose before, he decided to get one. Wilfred wrote a set of rules for the moose, but he did’t always follow them (a moose is a wild animal that does whatever it wants). What a surprise when Wilfred saw that the moose had more than one owner…

Besides being a fun book to read, this book has a message. It shows us that we can’t own and try to control everything, especially when we talk about animals. Some animals are just meant to be free and wild.

It’s a plus…

EVERYTHING! The whole book is beautiful! The illustrations are wonderful, the incorporation of the realistic landscapes is a success. The story line is funny and original. This book is really cool, definitely a must read!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s